ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม / อบรม

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 กุมภาพันธ์ 2566)

เผยเเพร่เมื่อ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ณ หอประชุมจามจุรี 1 
โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ            อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 กุมภาพันธ์ 2566)”

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (SNRU KM share & learn 2021) (12 มกราคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 (SNRU KM share & learn 2021) ณ หอประชุมจามจุรี 1โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (SNRU KM share & learn 2021) (12 มกราคม 2565)”

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา